آخرین بخشنامه ها

شماره تاریخ عنوان
نمایش ۲۳۰/۹۷/۱۵۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ارسال رای شماره ۱۸۹۳ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۶۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۳
نمایش ۲۰۰/۹۷/۱۵۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی­های شرکت­های بورسی موضوع ماده ۱۴۱ قانون تجارت در اجرای بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
نمایش ۲۰۰/۹۷/۱۵۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی­های شرکت­های بورسی موضوع ماده ۱۴۱ قانون تجارت در اجرای بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
نمایش ۲۳۰/۹۷/۱۵۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ابلاغ صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی در خصوص پارک فناوری پردیس
نمایش ۲۰۰/۹۷/۱۵۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ اصلاح بند (خ) ماده ۱ دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
نمایش ۲۳۰/۹۷/۱۵۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم
نمایش ۲۰۰/۹۷/۱۵۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ابلاغ صورتجلسه شماره ۳۰-۲۰۱ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مربوط به صادرات کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (۱۶) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده
نمایش ۲۶۰/۷۹۴۸/د ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ نحوه اجرای بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت تولیدکنندگان سنگ ساختمانی با شخصیت حقیقی (سنگبری ها)
نمایش ۲۰۰/۹۷/۱۴۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ابلاغ رأی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۵-۲۰۱ مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۷ مبنی بر عدم امکان اجرای تبصره (۸) ماده (۱۴) قانون معادن در بازه زمانی ۱۵/۰۳/۱۳۹۴ تا ۳۱/۰۵/۱۳۹۵
نمایش ۲۰۰/۹۷/۱۴۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ابلاغ رأی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۵-۲۰۱ مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۷ مبنی بر عدم امکان اجرای تبصره (۸) ماده (۱۴) قانون معادن در بازه زمانی ۱۵/۰۳/۱۳۹۴ تا ۳۱/۰۵/۱۳۹۵
نمایش ۲۰۰/۹۷/۱۴۸ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ابلاغ دادنامه شماره ۱۰۲۸۲ مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۷ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد درخواست ابطال پاراگراف دوم بند(۲) بخشنامه شماره ۴۵۳۱ مورخ ۴/۴/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور (دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات برنامه ریزی و مدیریت در امور حمل و نقل عمومی مسافری)
نمایش ۲۰۰/۹۷/۱۴۶/ص ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های متفاوت
نمایش ۲۳۰/۹۷/۱۴۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور
نمایش ۲۰۰/۹۷/۱۳۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ راجع به اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه آنها منتقل می شود طبق بند (ب) مصوبه شماره ۵۸۸۴۱ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی
نمایش ۲۰۰/۹۷/۱۳۸/ص ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ارسال تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۸۸۹۲۶/ت ۵۵۷۸۵ هـ مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۷ درخصوص اصلاح تبصره­های (۱) و (۲) اصلاحی ماده (۱۳) آیین­نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
نمایش ۲۰۰/۹۷/۱۳۷ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد ۴۲ و ۴۳
نمایش ۲۰۰/۵۳۳۴۲/د ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ نکاتی در اجرای مفاد مقررات تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون مالیات­های مستقیم و آیین­نامه اجرایی مربوط
نمایش ۲۳۰/۹۷/۱۳۶ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۶/۹/۱۳۹۷ درخصوص مطالبه و وصول مالیات های موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم پس از صدور گواهی مربوطه
نمایش ۲۳۰/۹۷/۱۳۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم
نمایش ۲۳۰/۹۷/۱۳۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (۱۳۲) ق.م.م اصلاحی موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
نمایش ۲۰۰/۹۷/۱۳۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ پاسخ به سوالات و ابهامات در خصوص قانون مالیات بر ارزش­ افزوده
نمایش ۲۰۰/۹۷/۱۳۲/ص ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ لزوم پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره (۶) ماده (۲۴۷) قانون مالیات­های مستقیم در موارد طرح پرونده در هیأت موضوع ماده (۲۵۱) مکرر و کاهش مالیات
نمایش ۲۰۰/۹۷/۱۳۱/ص ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ارسال تصویر اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
نمایش ۲۳۰/۹۷/۱۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ابلاغ صورتجلسه شماره ۲۳-۲۰۱ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی راجع به وجوه دریافتی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس­های فوق برنامه
نمایش ۲۳۰/۹۷/۱۲۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۶۹۱ مورخ ۱/۸/۱۳۹۷ مبنی برابطال رأی شماره ۱۰۰۴/۴/۳۰ مورخ ۷/۱۰/۱۳۷۳ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به شمول معافیت ماده ۸۱ درآمد به فروش آب جهت مصارف کشاورزی
نمایش ۲۰۰/۹۷/۱۲۶/ص ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ عدم اعمال معافیت تبصره ۱ ماده ۱۹۰ برای جریمه درآمدهای کتمان شده، موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم
نمایش ۲۰۰/۹۷/۱۲۳ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۲۹- ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۸ مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷
نمایش ۲۰۰/۹۷/۱۲۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۶ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)
نمایش ۲۰۰/۹۷/۱۲۱/ص ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی
نمایش ۲۰۰/۹۷/۱۲۰/ص ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ابلاغ صورتجلسه شماره ۱۳-۲۰۱ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی درخصوص پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
نمایش ۲۳۰/۹۷/۱۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم
نمایش ۲۰۰/۹۷/۱۱۸/ص ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ رسیدگی های مالیاتی و بخشودگی جرایم انجمن های علمی
نمایش ۲۳۰/۹۷/۱۱۷ ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۱ مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ مبنی بر رد خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۶
نمایش ۲۳۰/۹۷/۱۱۶ ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های ۸۳۹-۸۳۸ مورخ ۷/۹/۱۳۹۶مبنی برابطال­بخشنامه­شماره ۲۵/۹۵/۲۰۰ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۵و نامه شماره ۱۰۷۴۳/۲۰۰مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۱ راجع به عدم شمول مالیات به درآمدحاصل از تسعیر ارز صادرات کالا و خدمات
نمایش ۲۳۰/۹۷/۱۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ تاریخ اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح درمراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی
نمایش ۲۰۰/۹۷/۱۱۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت متعلق به متوفیان سال ۱۳۹۵ و پس از آن
نمایش ۲۰۰/۹۷/۱۱۳ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال ۱۳۹۶ از سوی کارگروه موضوع ماده۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند.
نمایش ۲۳۰/۹۷/۱۱۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ارسال قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
نمایش ۲۳۰/۹۷/۱۱۱ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۳۲۶ مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۷ مبنی بر ابطال بند (۳) بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۸ و رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۶۸ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۷ مبنی بر عدم ابطال بندهای (۱)، (۲) و (۴) همان بخشنامه
نمایش ۲۳۰/۹۷/۱۰۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم
نمایش ۲۳۰/۳۶۸۱۶/د ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ اهم وظایف و مأموریت های هریک از سازمان های وابسته به شهرداری ها
نمایش ۲۳۰/۳۶۸۱۶/د ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ اهم وظایف و مأموریت های هریک از سازمان های وابسته به شهرداری ها
نمایش ۲۳۰/۳۵۳۳۸/د ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ نکاتی درخصوص ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱/۰۴/۱۳۹۴
نمایش ۲۰۰/۹۷/۱۰۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاههای (۲) و (۳) بوشهر
نمایش ۲۳۰/۹۷/۱۱ ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ ابلاغ آیین نامه اجرایی بند(و) تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور درخصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول برای تسویه بدهی­ها و مطالبات دولت(به/ از) اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی
نمایش ۲۰۰/۹۷/۱۰۶ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ابلاغ نظر کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در رابطه با ملغی الأثرشدن تصویب نامه شماره ۲۴۸۱۹۱/ت ۴۵۳۸۶ هـ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰
نمایش ۲۰۰/۹۷/۱۰۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ارسال دادنامه شماره ۱۰۰۷۲ مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۷ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره ۷۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور(اصلاح بندهای ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره(۲) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده)
نمایش ۲۰۰/۹۷/۱۰۳/ص ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ارسال دادنامه شماره ۶۰۰۳۶۱ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۷ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۹۶/۲۶۰ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور( دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی)
نمایش ۲۶۰/۹۷/۱۰۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ارسال نظریه معاونت محترم حقوقی رییس جمهور به شماره ۱۵۴۵۲۲/۲۴۵۵۹ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۵ درخصوص درآمدهای وصولی سازمان ملی استاندارد ایران
نمایش ۲۰۰/۹۷/۹۹ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ جهت اجرا در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستان­های استان تهران)