خدمات حسابداری و مالی

  • انجام حسابداری شرکت های بازرگانی ، شرکت های پیمانکاری ، شرکت های تولیدی و صنعتی و فروشگاه ها
  • استقرار نماینده و حسابدار در سطوح مختلف بر حسب نیاز شرکت به صورت پاره وقت و تمام وقت و پروژه ای
  • نظارت بر واحد مالی جهت کنترل اسناد
  • ساماندهی و به روز رسانی حسابهای معوق
  • تهیه نرم افزار حسابداری و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی
  • بستن حساب ها و تهیه صورت های مالی
  • ثبت اسناد و مدارک بصورت سیستمی و مکانیزه و همچنین بایگانی اسناد
  • تهیه گزارشات مالی میان دوره و سالیانه و تهیه صورتهای مالی
  • نظارت و کنترل حسابها بصورت مداوم
319بازدید

ارسال دیدگاه